Verksamhet

Föreningen Ljugarn är en ideell förening som värnar om Ljugarns kultur och miljö. Verksamheten omfattar drift av museerna Strandridaregården, Fossilmuseum, Tullmuseum samt Strandbygdsmuseet. Utöver museiverksamheten driver föreningen den mycket uppskattade bybastun, skötsel av kvarnen på kvarnbacken, skötsel och drift av hemängen mitt i samhället, arrangerar föredrag, strandstädning, konserter samt konstutställningar i Strandbygdsmuseet under sommarsäsongen.

Föreningens mål är att medverka till att bevara, tillgängligöra och utveckla Ljugarn som ort och besöksmål.

Strandridaregården som inrymmer en tidstypisk strandridarebostad från slutet av 1700-talet. På över våningen finns ett Tullmuseum samt en utställning om ”livet på Ljugarn”

Det mindre huset i anslutning till Strandridaregården inrymmer ett fossilmuseum.

Bybastun ligger precis vid havet och är mycket populär. Både för det uppfriskande bastubadet och det trevliga sällskap man får vid besök.

Kvarnen ägs och sköts av föreningen. Varje kvartal vrids kvarnens vingar en bit för att det inte ska bli obalans i kvarnen. Arbetet görs ofta under trivsamma former och helt ideellt av engagerade Ljugarnsbor.

Strandbygdsmuseet inrymmer på övervåningen en föreläsnings-, och konsertsal tillika hembygdsmuseum med bilder och föremål. På bottenvåningen ordnas konstutställningar under sommaren.

Den sk ”Pråmboden” inrymmer den stora pråmen som man förr i tiden fraktade kvigorna på ut till Laus holmar för sommarbete.

Hemängen ligger mitt i samhället och sköts på traditionellt vis som änge av föreningen. På våren får föreningen mycket stor hjälp av elever från Ljugarn och Alskog som fagar (städar) änget på våren inför sommaren. I mitten av juli slås änget med en slåtterbalk för att fröna ska skakas av och växa kommande år. Efter att ängshöet har torkat räfsas det samman för att nästa år växa upp igen. En tradition som föreningen värnar om då änget annars skulle betraktas som ”parkmark” och klippas därefter. Den gamla traditionen med änge skulle då gå förlorad. Ta gärna med dig en korg med kaffe och fikabröd och njut av Ljugarns Egan änge mitt i samhället.