Styrelse

Föreningens styrelse väljs på årsmöte som i regel förläggs till Kristi himmelsfärdshelgen. Nedanstående personer utgör styrelsen för verksamhetsåret 2020 – 2021.

 

Jan Bergquist, Ordförande, mail: janne.bergquist@gmail.com

Hans von Heijne, Kassör, mail: hans.vonheijne@gmail.com

Anita Wallander, Sekreterare Mail: anita.wallander@gmail.com

Bengt Fahlström, Mail: benfah@gotlandica.se

Susanne Thedéen, Mail: Susanne.thedeen@gotlandsmuseum.se

Barbro Bergner, Mail: barbro@bergner.nu

Katarina Stjernquist

Lars-Åke Karlsson, Mail: lakeKK53@gmail.com

Niklas Englund

Viveka af Petersens