Museer och hus

Föreningen disponerar och sköter några fastigheter på Ljugarn. Anledningen till att vi har dessa fastigheter beror på att vi sedan många år driver ideell verksamhet i form av museiverksamhet, Ljugarns bastu, föredrag, konserter, hemängen mitt byn, konstutställningar mm. Nedan ser du vilka hus/fastigheter vi disponerar och vem som står som ägare.

Strandridaregården från 1700-talet. Ägs av Statens Fastighetsverk. Vi driver huset som ett strandridaremuseum på bottenvåningen och på övervåningen finns Sveriges enda tullmuseum samt utställningar om Ljugarn. I anslutning till Strandridaregården finns ett mindre hus som inrymmer ett mycket fint fossilmuseum.

Ljugarns bastu. Ägs av föreningen. Varje vecka går att bada bastu till det facila priset av 40Kr. Vi har swisch för att underlätta betalningen. Det går även att boka bastun privat. Se vidare information vid bastun om priser och kontaktpersoner.

Kvarnen.

Strandbygdsmuseet. Ägs av Stiftelsen Gotlands Fornvänner. På nedervåningen ordnar vi konstutställningar under sommaren. Där finns även den sista likvagnen som tillhört Ardre församling. På övervåningen inryms föremål kopplade till fisket på Ljugarn samt möjlighet att hålla föredrag, föreställningar och konserter.

Hemängen. Ägs av Gotlands kommun men Föreningen sköter det sedan många år. 2017 fick vi diplom från Hemängeskommitten för välskött änge, vilket var en rolig bekräftelse för det arbetet vi lägger ned på att sköta och hålla änget på traditionellt vis.

Spyttis bod

Pråmboden som inrymmer den sista pråmen som man tog ungnöten till storholmen för att beta på sommaren. Det var ett folknöje i sig när alla ungdjuren skulle ombord på pråmen.