Om föreningen

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Detta inlägg på hemsidan är även kallelse till ordinarie årsmöte torsdagen den 29 juli kl. 15.00 2021 vid/i Strandbygdsmuseet. Vi följer stadgeenlig dagordning, styrelsen informerar om ekonomi och verksamhetsberättelse för 2020.

Det är flera viktiga frågor och information om idéer och planer som tas upp så kom gärna på årsmötet.

De bästa hälsningar och önskan om ett aktivt 2021 med omsorg om varandras bästa!

Robert Axner

Ordförande Föreningen Ljugarn

Tel:   070-698 43 15  mail:  robert.axner@vnmuseum.se

Bästa föreningsmedlem och Ljugarnvän

Äntligen har våren börjat komma på riktigt men ingen av oss har väl upplevt något liknande som denna pandemi Covid-19 som påverkar hela samhället, i grunden. Så även Föreningen Ljugarn vad gäller årsmötet. På grund av rådande omständigheter har vi i styrelsen varit tvungna att ta beslut om att skjuta fram årsmötet till den 29 juli kl. 15.00. Vi satsar på att genomföra mötet utomhus om vädret är vänliga mot oss. (I normala fall har vi brukat ha årsmötet på Kristi Himmelsfärd men ändrats pga pandemin och rådande omständigheter).

Året som gått har som vi alla upplevt ett mycket besynnerligt år. Alla har vi varit tvungna att avstå från att träffa familj och vänner på det sätt som vi varit vana vid. Det är vår förhoppning att vaccinationerna nu genomförs och gör att restriktionerna kan hävas något och underlätta för alla att ses och umgås. Det som vi nog alla tycker så mycket om.

Trots pandemi har det varit ett aktivt år. På flera fronter har det arbetats och förberetts för kommande år.  Det har arbetats med förbättringar av museerna, basturenoveringen och underhåll av olika slag. Bla har Strandbygdsmuseet tak målats och fuktskador på fasaden har lagats. Just nu renoveras fönstren av Agneta Bergqvist så magasinet kommer att återfå sin forna glans. Vi riktar ett särskilt tack till DBW som bidragit med pengar till detta. Strandridaregården och Fossilmuseets tak har blivit tjärade av Fastighetsverket vilket är toppen. Under året har delar av styrelsen arbetat med modernisering av fossilmuseet och samlingarna. Hemängen vid Smakrike krog har ansats vad gäller hasselbuskarna som hade växt sig allt för stora. Nu är änget om möjligt ännu finare. Föreningen har fått bidrag från kommunen för att vi sköter änget på ett korrekt sätt och enl. konstens alla regler.

Utställningsverksamheten i Strandbygdsmuseet firar 10-årsjubileum och kommer förhoppningsvis att även i år kunna presentera ett intressant utbud av konstnärer. Bastun genomgår under året en omfattande renovering och ombyggnation och planeras öppnas till sommaren. Det omfattande arbetet har gjorts av ideella krafter vilket ska hedras och föreningen känner stor tacksamhet för detta – Tack alla som arbetat med detta. Likaså alla gåvor från privatpersoner som kommit till basturenoveringen – Ett stort tack riktas till er!

Vill du engagera dig?                                                                                                                                                                    Som du säkerligen vet så behöver vi frivilliga som hjälper till med att sitta vakt i Strandridaregården för att vi ska kunna hålla denna öppen. Är du intresserad av att sitta en eftermiddag eller fler kan du höra av dig till Anita Wallander på telefon 070-582 09 13 som ansvarar för detta. Du gör en mycket stor insats om du kan ställa upp, och dessutom är det trevligt. Vill passa på att säga att du behöver inte någon förkunskap eller vara specifikt kunnig om Ljugarns historia så hör gärna av dig till Anita.

Medlemsavgiften                                                                                                                                                                            Är som tidigare år 150:- per person, vilket fr.o.m. 2013 beslutats gälla för den första medlemmen i ett hushåll. Om fler personer i samma hushåll (partner eller barn boende på samma adress) önskar vara medlemmar så betalar dessa enbart 50:- per person, så passa på (men får då t.ex. inga egna föreningsutskick).

Medlemsavgiften för 2021 kan betalas till Bankgiro: 5531-1336 eller till Swishnummer 123 304 01 69 Betala/Swisha gärna så snart som möjligt.

GLÖM INTE ATT ANGE NAMN och MAILADRESS!!!

Till medlemsregistret vill vi också gärna ha din e-postadress, fasta adress och (i förekommande fall) din sommaradress på Ljugarn. Maila uppgifter till Barbro Bergner på barbro@bergner.nu